ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

2,529,475,230.80 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

2,529,475,230.80 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

3,613,536,044 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

0.70 บาท

คณะกรรมการบริษัท

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต

ประธานกรรมการ

พลตำรวจเอกสุรพล อยู่นุช

รองประธานกรรมการ

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการอิสระ

นายสันติ ปิยะทัต

กรรมการ

นายมานพ บัวทอง

กรรมการ

นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์

กรรมการ

นายคำจร พัฒนเชียร

กรรมการอิสระ

นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร

กรรมการอิสระ

นางสาวชนกกมล วาณิชยชาติ

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายชาย วัฒนสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายคำจร พัฒนเชียร

กรรมการอิสระ

นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร

ประธานกรรมการอิสระ

พล.ต.อ.สรุพล อยู่นุช

กรรมการ

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต

ประธาน

นางสาวชนกกมล วาณิชยชาติ

กรรมการ

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการอิสระ

นายอมรศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

นายอมรศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์

กรรมการบริหาร

นายสันติ ปิยะทัต

กรรมการบริหาร

นางสาวชนกกมล วาณิชยชาติ

กรรมการ

นายมานพ บัวทอง

กรรมการ

©2024 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x