“เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้” เสริมทัพแกร่ง แต่งตั้งผู้บริหารหญิงลุยขยายยอดขาย ดูแลสายงานกลยุทธ์ มุ่งสู่ living solution ของผู้อยู่อาศัย

12 มิถุนายน 2565
“เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้” เสริมทัพแกร่ง แต่งตั้งผู้บริหารหญิงลุยขยายยอดขาย ดูแลสายงานกลยุทธ์ มุ่งสู่ living solution ของผู้อยู่อาศัย

นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “KC” ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบด้วยคุณภาพอย่างมั่นคงที่ก้าวสู่ปีที่ 40 เปิดเผยว่า บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการลงทุน และพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง และสร้างการรับรู้ให้แก่กลุ่มลูกค้าและนักลงทุน โดยเริ่มจากการปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต ที่ให้ความมั่นคง ทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยายฐานลูกค้า โดยจุดยืนที่ปรับเปลี่ยนใหม่ จะทำให้แบรนด์ เค.ซี.พร็อพเพอร์ตตี้ มีบุคลิกทันสมัยมากขึ้น กระฉับกระเฉง มั่นคง วางใจได้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และตอบสนองต่อทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเจนเนอเรชั่น ไม่ว่าจะเป็น Gen X, Y, Z, Millennials หรือ Baby Boomer
.
และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ผู้บริหารใหม่ ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการปฏิบัติการ ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย
.
.
ดร.พรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนการปฏิบัติการ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การพัฒนาองค์กรว่า เค.ซี. ให้ความสำคัญกับบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะเป็นกลไกสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง โดยในส่วนการบริหารจัดการนั้น เค.ซี. ได้วางกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และทัศนคติเชิงบวกให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่งคงและเข้มแข็งจากภายในองค์กรสู่ภายนอก
.
บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้า และบริการ ที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ก่อสร้างแผงวงจรพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการ เค.ซี.สุวินวงศ์ 2 โซนอาคารพาณิชย์ โดยโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Contemporary ที่ออกแบบมาสำหรับคนที่มีวิสัยทัศน์ ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เหมาะกับครอบครัวที่คนหลายเจเนอเรชั่นอยู่ร่วมกัน
.
เค.ซี.มีแนวทางในการพัฒนาโครงการโดยนำเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเทรนด์ทั่วโลก ที่มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบประหยัดพลังงาน การดูแลด้านสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และระบบหุ่นยนต์ช่วยเหลือ การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น และมีราคาถูกลง ซึ่ง เค.ซี มีการติดตามศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อนำสิ่งที่เหมาะสมมาใช้ในโครงการในอนาคต
.
ดร.พรภัทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจาก เค.ซี. ได้ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เพื่อประโยชน์ทางการตลาด โดยเน้นช่องทางสื่อสาร online ผ่าน Social media ในหลายๆช่องทาง เช่น Facebook Live, YouTube และ Line เพราะในปัจจุบัน ผู้บริโภคหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง Smartphone มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ Covid-19 บริษัทฯยังมุ่งพัฒนารูปแบบการให้บริการที่จะมอบความสะดวกและปลอดภัยผ่านโลก Online เพื่อให้ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมโครงการได้ผ่าน Private tour แบบ VDO call เพื่อต่อยอดการสร้างโอกาสในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางในรูปแบบ Digital ผ่าน Website ใหม่ แม้ว่าผลกระทบจากปัจจัยลบด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวจากการปล่อยสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการของสถาบันการเงิน ปัญหาต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัวสูงขึ้นตาม ปัญหาการชะลอตัวจากการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้บริโภค ฯ จะมีผลทำให้การปรับตัวในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้บริโภคตระหนักและให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยมากขึ้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของบริษัทต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบไฮบริดมากขึ้น ส่งผลให้บ้านไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเหมือนอย่างในอดีต แต่ยังรวมไปถึงการเป็นสถานที่ทำงานของผู้บริโภคอีกจำนวนมาก ในปัจจุบันผู้บริโภคใช้เวลาในการอยู่ในที่พักอาศัยของตนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและสังคมดังกล่าวส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบในปัจจุบันมีการปรับตัวดีขึ้นเป็นอย่างมากด้วย เค.ซี.มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบเป็นหลัก จึงสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงปัจจุบัน อีกทั้ง เค.ซี. ยังได้วางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโครงการของ เค.ซี.ให้เป็น living solution และยกระดับที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อีกด้วย

©2024 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x