“เค.ซี.ฯ” ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เสริมทีมบริหารรุ่นใหม่บุกตลาดบ้านยุค New Normal ย้ำจุดแข็งด้านความคุ้มค่า ต่อยอดธุรกิจยั่งยืน

1 พฤศจิกายน 2564
“เค.ซี.ฯ” ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เสริมทีมบริหารรุ่นใหม่บุกตลาดบ้านยุค New Normal ย้ำจุดแข็งด้านความคุ้มค่า ต่อยอดธุรกิจยั่งยืน

บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ ปรับทัพองค์กรครั้งใหญ่ ดึงนักบริหารวิสัยทัศน์ไกลเสริมทีมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส นำทัพบุกตลาดบ้านที่ให้ความคุ้มค่าที่ทำให้บริษัทฯ ยืนหยัดในวงการอย่างแข็งแรงเกือบ 40 ปี พร้อมเพิ่มนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทำงานและพักผ่อนที่บ้านได้อย่างมีสุข ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหา “บ้านดีดี ได้ง่ายง่าย”

นายสันติ ปิยะทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การปรับองค์กรบริหารงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวไปอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง โดยเสริมทัพด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและทันสมัย เพื่อให้ เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น”

“ความหลากหลายในด้านความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของทีมผู้บริหาร ประกอบกับความเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ จะทำให้เราขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และสามารถบรรลุภารกิจในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี บนทำเลที่รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ในราคาที่คนส่วนใหญ่สามารถเป็นเจ้าของได้ นอกจากนี้ เรายังพร้อมที่จะผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ รองรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่จะคึกคักและมีการแข่งขันมากขึ้นในช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องในปี 2565 ด้วย”

จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในระหว่างปี 2563-2564 ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 มีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เข้ามาในตลาดลดลง แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์คาดการณ์ว่า ในช่วงต้นปี 2565 จะมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2564 ถึง 95% และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 24.3% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ในขณะที่มูลค่าในครึ่งแรกของปี 2565 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 100.3%

นอกจากแนวโน้มตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพราะผู้บริโภคปรับพฤติกรรม เช่น มีการทำงานที่บ้านมากขึ้น (Work from Home) จึงต้องการบ้านแนวราบที่มีพื้นที่มากขึ้น ไม่แออัด และมีความปลอดภัย มีการค้นหาข้อมูลในหลายช่องทาง (Omni-channel) ก่อนตัดสินใจซื้อ เป็นต้น ในส่วนของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เองได้มีปรับรูปแบบการทำงาน แนวคิดในการพัฒนาโครงการ และช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องตามไปด้วย


“เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ ภายใต้ทีมบริหารใหม่ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และจากการเริ่มปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกัน ตลอดจนการปรับแนวทางการตลาดที่หันมาใช้ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ทำให้เราเริ่มเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น” นายสันติ กล่าว

หนึ่งในกลยุทธ์หลักที่จะสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ ได้วางแนวทางหลัก คือ เน้นดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ มีความสร้างสรรค์ แต่ยังคงรักษาความโดดเด่นและคุ้มค่าในด้านโครงสร้าง พร้อมทั้งพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางกว่า อันเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ ตลอดเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา ทำให้ลูกค้าสามารถจัดพื้นที่ใช้สอยได้เพียงพอต่อทุกความต้องการ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่ออยู่อาศัย ใช้ทำงาน และทำกิจกรรมต่างๆ กับครอบครัวในทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงการพัฒนาบ้านโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย เช่น ระบบบ้านอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแพลตฟอร์มเพื่อการอยู่อาศัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาใช้กับบ้านได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบบ้าน และกลยุทธ์ที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ การเติบโตให้แก่บริษัทฯ ขณะเดียวกันสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เช่น กลุ่ม Young Executive, Entrepreneur หรือกลุ่ม Influencer ที่หันมาให้ความสนใจกับบ้านแนวราบ โดยนิยมบ้านเดี่ยวขนาดกลาง-ใหญ่ในทำเลดี เดินทางสะดวก ราคาตั้งแต่ 6-15 ล้านบาท โดยมีดีไซน์ที่ทันสมัย มี Living area ขนาดใหญ่ สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ และฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายสอดคล้องกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ รองรับการอยู่อาศัยได้ทั้งครอบครัว ซึ่งโครงการในระดับนี้ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดี


จุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ กลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความคุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ทุกระดับเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมีราคาเริ่มต้นที่จับต้องและเป็นเจ้าของได้ง่าย นายสันติ กล่าวสรุปว่า “การปรับโครงสร้างองค์กร และมีทีมผู้บริหารมากความสามารถ ประกอบกับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และราคา ที่มีความหลากหลายยืดหยุ่น โดยคำนึงถึงความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centric) เมื่อผสานกับจุดแข็งเดิมของเราในด้านคุณภาพและความคุ้มค่าในด้านพื้นที่ใช้สอย ทำให้ เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถขยายฐานลูกค้าบ้านแนวราบได้กว้างและครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึ้น สนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้น และจะทำให้บริษัทฯ เพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีขึ้น พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยได้โดยเติบโตอย่างยั่งยืน” 

©2024 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x