ระเบียบปฏิบัติการเสนอขายที่ดิน

 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของที่ดินที่ต้องการเสนอขาย เช่น แผนที่ที่ดิน ระวางที่ดิน ขนาดที่ดิน และราคาพร้อมใส่ชื่อ-นามสกุล ติดต่อผู้ขาย สามารถส่งข้อมูลที่ดินมาตามช่องทางนี้
  ฝ่ายประสานงานราชการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 19 ห้องเลขที่ 1901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 094 480 1361 คุณสมศักดิ์ พงษ์วิจิตรศิลป์ somsak.p@kcproperty.co.th
  เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
 2. บริษัทมีระบบการลงทะเบียนและจัดลำดับการเสนอขายที่ดิน และจะดำเนินการติดต่อตามลำดับเท่านั้น
 3. บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการซื้อที่ดิน โดยจะกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดต่อประสานงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดิน ดังนั้นขอให้ผู้เสนอ ขายที่ดินให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกำหนดเวลาของบริษัทอย่างเคร่งครัด และหากบริษัทพิจารณาแล้วพบปัญหาที่อาจทำให้การซื้อที่ดินไม่สำเร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการติดต่อประสานงานกับผู้เสนอขายลำดับแรก และจะพิจารณาที่ดินกับผู้เสนอขายลำดับถัดไปทันที ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตาม ที่บริษัทกำหนดและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 4. บริษัทไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆกับผู้เสนอขายที่ดิน หากมีการอ้างอิงหรือแอบอ้างใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเสียชื่อเสียง ของบริษัท บริษัทขอใช้สิทธิดำเนินการตัดรายชื่อผู้เสนอขายที่ดินท่านนั้นโดยทันที

ขั้นตอนการดำเนินการในการซื้อขายที่ดิน

 1. ผู้เสนอขายต้องส่งข้อมูลที่ดินตามที่บริษัทร้องขอ เช่น ระวางที่ดิน โฉนดที่ดิน หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. ผู้เสนอขายที่ดินต้องพาเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนด ระเบียบทางกฎหมาย (ระยะเวลาการเข้าพื้นที่ ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่บริษัทแจ้งนัด)
 3. ในกรณีที่บริษัทตกลงจะซื้อ บริษัทขอนัดพบเจ้าของที่ดินเพื่อเจรจาสรุปรายละเอียดการซื้อขาย (ภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งนัด)
 4. ขั้นตอนอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและจะแจ้งให้ทราบ
 5. หากพ้นกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นผู้เสนอขายไม่ปฏิบัติ ให้ถือว่าข้อตกลงการเสนอขายของผู้เสนอขายที่ดินเป็นอันยกเลิก และบริษัทจะให้นายหน้า ลำดับถัดไปเป็นผู้ดำเนินการแทน
©2024 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x