ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

2,529,475,230.80 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

2,529,475,230.80 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

3,613,536,044 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

0.70 บาท

คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจเอกสุรพล อยู่นุช

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร

กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการบริษัท

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต

กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสันติ ปิยะทัต

กรรมการบริษัท

นายอภิศักดิ์ แสงศรีจันทร์

กรรมการบริษัท

นายอภิชัย พันธุมาศ

กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ

นายวิชัย สัจจะหฤทัย

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

นางสาวนันท์นิชา พิลาศจิตร

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายชาย วัฒนสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกิตติพัฒน์ อินทรเกษตร

ประธานกรรมการอิสระ

พล.ต.อ.สรุพล อยู่นุช

กรรมการ

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต

ประธาน

นายชาย วัฒนสุวรรณ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

©2024 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x