ประวัติความเป็นมา

ก่อนที่จะมาเป็น บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เค.ซี. เมื่อประมาณ 39 ปีก่อน โดยเริ่มต้นจาก การค้าวัสดุก่อสร้างไม้อัดเป็นหลัก พร้อมกับได้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขายบ้าง และก้าวเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังในปี 2525 โดยเริ่มจากการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางย่านคลองจั่น ถนนสุขาภิบาล 1 และได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มา อย่างต่อเนื่อง

ผลงานตั้งแต่ปี 2526 จนถึง 2546 กลุ่ม เค.ซี.ได้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรที่ดิน ดังนี้

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนหน่วย มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
บ้านเดี่ยว 16 2,412 4,402
ทาวน์โฮม 10 4,550 4,001
คอนโดมิเนียม 1 470 190
ที่ดินเปล่า 3 585 1,138
รวม 30 8,017 9,731

ภายใต้แบรนด์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 กลุ่ม เค.ซี.ได้ตัดสินใจลงทุนในบริษัท โมเดิร์นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และประสบปัญหาทางการเงินในปี 2540 เนื่องจากมาตรการดค่าเงินบาทจนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ กลุ่ม เค.ซี. ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75 และเริ่มเข้าบริหารกิจการในบริษทฯ ตั้งแต่ปลายปี 2546 เป็นต้นมา หลังจากบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้พัฒนาบ้านจัดสรรและปิดโครงการแล้วรวม 5 โครงการ จำนวน 1,063 หน่วย มูลค่า 1,701 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 19 โครงการ จำนวน 7,814 หน่วย มูลค่าประมาณ 15,859 ล้านบาท

วิสัยทัศน์

เพราะเราเชื่อมั่นว่า บ้านคือจุดเริ่มต้นที่ดีของสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการดูแลใส่ใจใน ทุกรายละเอียด บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยมุ่งหวังที่จะเติมเต็มความสุข ให้ทุกจุดเริ่มต้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดทุกด้านแก่ลูกค้า และยกระดับคุณภาพ ชีวิตคนไทยให้มีโอกาสมีบ้านได้ง่ายขึ้น บนแนวทางของการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมไทย ให้เป็นสังคมคุณภาพเทียบเท่าอารยะประเทศ

พันธกิจ

รวมแรงประสานใจเป็นหนึ่ง

เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายความมุ่งมั่นทุ่มเทจากทุกคน ในการก่อสร้างความสำเร็จทีละขั้น ด้วยเจตจำนงที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างสรรค์บ้านที่มีคุณภาพ คุ้มค่าเกินราคา มีสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ในทำเลที่เหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครันแก่ลูกค้า ซึ่งไม่เพียงทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จในวันนี้ แต่ยังสร้างความแข็งแรงให้ก้าวต่อไปของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง พร้อมให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

สันติ ปิยะทัต

กรรมการผู้จัดการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 กลุ่ม เค.ซี.ได้ตัดสินใจลงทุนในบริษัท โมเดิร์นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และประสบปัญหาทางการเงินในปี 2540 เนื่องจากมาตรการค่าเงินบาทจนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ กลุ่ม เค.ซี. ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75 และเริ่มเข้าบริหารกิจการในบริษัทฯ ตั้งแต่ปลายปี 2546 เป็นต้นมา หลังจากบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้พัฒนาบ้านจัดสรรและปิดโครงการแล้วรวม 5 โครงการ จำนวน 1,063 หน่วย มูลค่า 1,701 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 19 โครงการ จำนวน 7,814 หน่วย มูลค่าประมาณ 15,859 ล้านบาท

เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายความมุ่งมั่นทุ่มเทจากทุกคน ในการก่อสร้างความสำเร็จทีละขั้น ด้วยเจตจำนงที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างสรรค์บ้านที่มีคุณภาพ คุ้มค่าเกินราคา มีสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ในทำเลที่เหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครันแก่ลูกค้า ซึ่งไม่เพียงทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จในวันนี้ แต่ยังสร้างความแข็งแรงให้ก้าวต่อไปของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง พร้อมให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียด บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยมุ่งหวังที่จะเติมเต็มความสุข ให้ทุกจุดเริ่มต้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดทุกด้านแก่ลูกค้า และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีโอกาสมีบ้านได้ง่ายขึ้น บนแนวทางของการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมไทย ให้เป็นสังคมคุณภาพเทียบเท่าอารยะประเทศ

©2022 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x