ประวัติความเป็นมา

ก่อนที่จะมาเป็น บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คุณอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท เค.ซี. เมื่อประมาณ 39 ปีก่อน โดยเริ่มต้นจาก การค้าวัสดุก่อสร้างไม้อัดเป็นหลัก พร้อมกับได้มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อขายบ้าง และก้าวเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังในปี 2525 โดยเริ่มจากการพัฒนาโครงการทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางย่านคลองจั่น ถนนสุขาภิบาล 1 และได้พัฒนาโครงการทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์มา อย่างต่อเนื่อง

ผลงานตั้งแต่ปี 2526 จนถึง 2546 กลุ่ม เค.ซี.ได้พัฒนาโครงการบ้านจัดสรรที่ดิน ดังนี้

ประเภทโครงการ จำนวนโครงการ จำนวนหน่วย มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
บ้านเดี่ยว 16 2,412 4,402
ทาวน์โฮม 10 4,550 4,001
คอนโดมิเนียม 1 470 190
ที่ดินเปล่า 3 585 1,138
รวม 30 8,017 9,731

ภายใต้แบรนด์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 กลุ่ม เค.ซี.ได้ตัดสินใจลงทุนในบริษัท โมเดิร์นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และประสบปัญหาทางการเงินในปี 2540 เนื่องจากมาตรการดค่าเงินบาทจนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ กลุ่ม เค.ซี. ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75 และเริ่มเข้าบริหารกิจการในบริษทฯ ตั้งแต่ปลายปี 2546 เป็นต้นมา หลังจากบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้พัฒนาบ้านจัดสรรและปิดโครงการแล้วรวม 5 โครงการ จำนวน 1,063 หน่วย มูลค่า 1,701 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 19 โครงการ จำนวน 7,814 หน่วย มูลค่าประมาณ 15,859 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ Vision

  • มุ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม สินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น
  • มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรและวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ที่มีธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
  • มุ่งพัฒนาสังคมคุณภาพที่น่าอยู่ สะดวก ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ความสำคัญต่อสังคมคู่ค้าผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

พันธกิจ Mission

เค.ซี. มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สันติ ปิยะทัต

กรรมการผู้จัดการ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2546 กลุ่ม เค.ซี.ได้ตัดสินใจลงทุนในบริษัท โมเดิร์นโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และประสบปัญหาทางการเงินในปี 2540 เนื่องจากมาตรการค่าเงินบาทจนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ กลุ่ม เค.ซี. ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน คิดเป็นมูลค่า 350 ล้านบาท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75 และเริ่มเข้าบริหารกิจการในบริษัทฯ ตั้งแต่ปลายปี 2546 เป็นต้นมา หลังจากบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้พัฒนาบ้านจัดสรรและปิดโครงการแล้วรวม 5 โครงการ จำนวน 1,063 หน่วย มูลค่า 1,701 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 19 โครงการ จำนวน 7,814 หน่วย มูลค่าประมาณ 15,859 ล้านบาท

เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายความมุ่งมั่นทุ่มเทจากทุกคน ในการก่อสร้างความสำเร็จทีละขั้น ด้วยเจตจำนงที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างสรรค์บ้านที่มีคุณภาพ คุ้มค่าเกินราคา มีสภาพแวดล้อมที่ดี อยู่ในทำเลที่เหมาะสม และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครันแก่ลูกค้า ซึ่งไม่เพียงทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จในวันนี้ แต่ยังสร้างความแข็งแรงให้ก้าวต่อไปของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง พร้อมให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียด บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยมุ่งหวังที่จะเติมเต็มความสุข ให้ทุกจุดเริ่มต้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดทุกด้านแก่ลูกค้า และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีโอกาสมีบ้านได้ง่ายขึ้น บนแนวทางของการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมไทย ให้เป็นสังคมคุณภาพเทียบเท่าอารยะประเทศ

©2024 บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ยอมรับ
x