เค.ซี. คลัสเตอร์ นิมิตรใหม่
"Happy Deal"...ฟรี!! โอน + แอร์ + เฟอร์*
จองเพียง 2,000 บาท*
ราคาเดียว 1.4 ล้านบาท*
ราคาเริ่มต้น 1.4 ล้านบาท*
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-488-4745, 02-191-1744-5