ประเภท ทำเล ราคาเริ่มต้น ถึงราคา
 
 
 
 
 
 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
 

“เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้” เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังขายหุ้น PP-RO “สันติ ปิยะทัต” เข้าถือหุ้นใหญ่อันดับ1 22.97%

  • KC แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ดาวน์โหลด